IMG 6281

W dniu 30 maja 2017r. przedstawicielka „Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii” przeprowadziła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej programy profilaktyczne. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy drugiej i trzeciej zawodowej. Tematyka dotyczyła profilaktyki narkotykowej, dopalaczy oraz alkoholu.

Program „Smok zjadający własny ogon” bazował na błędnych przekonaniach młodzieży związanych z zażywaniem narkotyków. W programie „Tort szczęścia” przekazano ważne informacje na temat działania mózgu ludzkiego, w kontekście wpływu narkotyków na ten narząd. Zasadnicza część programu miała związek z profilaktyką pozytywną, czyli promowaniem zdrowego, trzeźwego i pełnego wolności trybu życia.

W szkole zorganizowana została również prelekcja dotycząca „Światowego dnia bez tytoniu”. Celem było zwrócenie uwagi młodzieży na kwestię zdrowotną, społeczną i ekonomiczną skutków palenia papierosów.