Rozpoczęcie roku szkolnego


Ten dzień musiał nadejść! Wiadomo, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, potem jest …jeszcze lepsze.  To lepsze zaczęło się 3 września o godz. 9.00. Żaden szanujący się uczeń nie przyzna się, że tęsknił za szkołą i cieszy się z powodu rozpoczęcia nauki. Będzie narzekał, że wakacje się skończyły, że trzeba  rano wstać, że będzie musiał chodzić do szkoły, nosić książki i zeszyty… Wystarczy jednak popatrzeć na roześmiane uczniowskie twarze, by przekonać się, że jest inaczej! Powrót do szkoły to radosny moment w życiu ucznia, choć nie wypada mu o tym głośno mówić!

Bardzo lub jeszcze bardziej ochoczo, uczniowie szkół dziennych  rozpoczęli naukę w siedmiu  klasach: I-IV Technikum oraz I-III ZSZ.  Wrzesień oznacza powrót do szkoły także dla nieco starszej młodzieży, uczącej się w szkołach dla dorosłych. Nowością  w ofercie dla tej grupy jest  Liceum dla Dorosłych. To propozycja dla rozpoczynających szkołę, pozostali słuchacze będą kontynuować naukę w Technikum dla Dorosłych.

Uczniom i słuchaczom wypada życzyć, by zapał do nauki nie opuszczał ich zapał do nauki, a uśmiech towarzyszył każdego dnia!


szkoła CustomRok szkolny 2012/2013