foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

ciz

Szkoła uczestniczyła w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinanowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cizLog2

 

 

Logowanie

Statystyka

Odsłon artykułów:
235616

11 listopada - Otwarta lekcja historii

Jesienią 1918 roku nastąpił szereg wydarzeń przynoszących Polsce niepodległość – 7 X sprawująca władzę nad mającym powstać u boku Cesarstwa Niemiec Królestwem Polski Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość tego Królestwa, w nocy z 6 na 7 XI powstał w Lublinie socjalistyczny rząd Polskiej Republiki Ludowej kierowany przez ludzi wiernych Józefowi Piłsudskiemu, 11 XI Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę nad wojskiem, co stanowiło początek przejmowania przez niego władzy nad państwem, którą w pełni uzyskał, gdy 14 XI Rada Regencyjna przekazała mu pełnię swych uprawnień i dokonała samorozwiązania. Kilka dni później – 22 XI 1918 – Piłsudski ogłosił proklamację Rzeczpospolitej Polskiej i przyjął funkcję Naczelnika Państwa.11 listopad_2

I choć można się spierać, która z tych dat naprawdę była datą odzyskania niepodległości, to w rzeczywistości nie da się określić daty dziennej tego wydarzenia – był to trwający dłuższy czas proces. W przedwojennej Polsce, po majowym zamachu stanu i powrocie Piłsudskiego do władzy, za dzień odzyskania niepodległości uznano 11 XI i ustanowiono w tym dniu święto narodowe. III RP nawiązała do tej tradycji. Dzień ten, jako dzień, w którym Józef Piłsudski rozpoczął przejmowanie władzy, jest dniem symbolicznym, symbolizującym powrót do kraju człowieka, który był jednym z najważniejszych postaci w gronie ojców niepodległości. A skoro odzyskiwanie niepodległości było procesem, to na dzień święta należy wybrać datę symboliczną. 11 XI jest taką datą – oprócz powrotu Piłsudskiego w dniu tym zakończyła się też kapitulacją Niemiec I wojna światowa.

12 XI 2013 w naszej szkole odbyły się wykłady poświęcone odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Z przedstawionej podczas nich prezentacji uczniowie dowiadywali się o okolicznościach, w których Polska zniknęła z map Europy, o drodze ku niepodległości – poprzez powstania narodowowyzwoleńcze i pracę organiczną – i wreszcie o sytuacji Polski podczas I wojny światowej i próbach oparcia się różnych stronnictw politycznych o różne walczące w niej państwa, by uzyskać przy ich wsparciu upragnioną niepodległość. Okazało się, że do jej pełnego uzyskania konieczna była współpraca wszystkich stronnictw i opcji – i tych, którzy opierali się o Austrię i Niemcy, tych opierających się o Rosję oraz tych, którzy szukali pomocy we Francji i USA.

Wykłady spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony uczniów, którzy chętnie przyswajali sobie prezentowane wiadomości.

Projekt zawodoznawczy

W wyniku realizacji projektuzawodoznawczego „Odpady, środowisko i Ja” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”uczniowie naszej szkoły wzbogacili się o wiadomości z zakresu odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania. Uczniowie angażowali  się w przygotowanie licznych tablic informacyjnych nt.  czym są odpady, jaki jest ich przeciętny skład, jak je segregować oraz jaki jest ich czas rozkładu w środowisku wodnym i lądowym. Znaczącym  elementem zajęć była wizyta studyjna na gminnym wysypisku odpadów, dzięki której uczniowie dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania składowisk odpadów.

W ramach realizacji programu w szkole zostały utworzone miejsca do selektywnej zbiórki odpadów, która wymagała obecności odpowiednich pojemników. Celem osiągnięcia efektywnego rezultatu uczniowie do każdego pojemnika wykonali tablice informujące o odpowiedniej segregacji. Uczniowie efekty swojej zdobytej wiedzy mogli sprawdzić poprzez konkurs, a najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe.

Każde spotkanie wiązało się z pogłębianiem dotychczasowej wiedzy, kreatywnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych oraz znaczącym zaangażowaniem.

                                                                                                          Beata Musiatowicz

 

Slajd1
Slajd10
Slajd2
Slajd3
Slajd4
Slajd5
Slajd6
Slajd7
Slajd8
Slajd9
01/10 
start stop bwd fwd

Święto szkoły

    Tradycyjnie w październiku każdego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej odbywa się Święto Szkoły.

   Tegoroczna uroczystość przebiegała pod hasłem ”Zagłębie Miedziowe – historia naszego regionu”. Ponieważ Święto naszej szkoły zawsze odbywa się na wesoło tak też było i w tym roku. Impreza składała się z dwóch części. W pierwszej odbyły się konkursy związane z historią i tradycjami naszego regionu a w drugiej części uczniowie klasy I zostali przyjęci w poczet naszej społeczności szkolnej. Nie tylko uczniowie przechodzili „chrzest bojowy”, nowi nauczyciele także musieli wykazać się inwencją. Zadaniem ich było przeczytanie w gwarze śląskiej wierszyków z dzieciństwa. Wszyscy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele wykazali się dużą inwencją, było dużo zabawy, śmiechu a cała impreza zakończyła się  pysznym bigosem i słodkim poczęstunkiem.


Dzień Edukacji Narodowej


„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany nauczycielom”

 Eliza Orzeszkowa

 

"O szkole powiedziano już tak wiele.... Już w czasach renesansu wielki reformator, pisarz i polityk Andrzej Frycz  Modrzewski w dziele  O poprawie Rzeczpospolitej  odwoływał się do tematu szkolnictwa i wyrażał szacunek dla pracy nauczyciela. W czasach oświecenia uchwałą sejmową14 października 1773 roku ustanowiono i powołano Komisję Edukacji Narodowej powierzając jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa.

                 Dziś szkoła jest nowoczesna, choć boryka się z wieloma problemami. Jest ogromną częścią naszego życia, naszą codziennością. Bywa kochana lub znienawidzona".

 

    Tymi słowami dnia 15 października2013 r. uczniowie III klasy technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej rozpoczęli program artystyczny. Mimo iż rocznica powołania KEN jest obecnie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,  nie chcieli pozostawić go bez echa. Jest to bowiem święto nie tylko pedagogów i pracowników szkoły, ale także ich własne - uczniowskie. Przypomnieli, że to właśnie dzięki działalności oświatowej Komisji, wszyscy Polacy uzyskali prawo do nauki i wiarę w spełnienie marzeń o wolności i wielkości ojczyzny.

 

   Uczniowie, specjalnie w tym celu powołali do życia radio szkolne. Mieliśmy niecodzienną okazję  śledzić kilkudziesięciominutową, brawurowo odegraną audycję z nowoczesnym, aczkolwiek szanującym tradycję ministrem oświaty. Przeprowadzono także na naszych oczach ankietę uczniowską, z której dowiedzieliśmy się, że uczniowie już od 1 września marzą o wakacjach i  choć psocą podczas lekcji, jednak doceniają pracę nauczycieli. Mamy na to dowód, gdyż podczas scenki padły słowa, które - pewnie przez skromność i odrobinę przekory - nie często są przez nich wypowiadane:

 

 "Wiemy, drodzy nauczyciele,

że waszym celem jest doprowadzić do tego,

byśmy byli: wierni, temu w co się wierzy.

dumni, z tego co się wie.

pewni, że wokół jest szczęście,

że jeszcze nie jest tak źle.

czuli w miłości, dalecy od złości.

 prawi i szczodrzy:

Człowiekiem byli po prostu dobrym"

 

  To jednak nie był koniec niespodziankom. Punktem kulminacyjnym  przedstawienia okazał się specjalnie przygotowany na ten dzień przepis na ucznia. Zaśmiewaliśmy się do łez widząc kucharza w białym fartuchu i wielkiej czapie szefa kuchni, który na wzór Pata i Mata "formował, opiekał, nakłuwał, obrabiał nieokreśloną materię"  tak skutecznie, by w efekcie końcowym uzyskać "prawdziwego, rasowego ucznia".

 

      Mimo iż wszyscy się świetnie bawili, nauczyciele otrzymali kwiaty, mnóstwo życzeń, aktorzy podziękowali nam za ciepłe przyjecie spektaklu oraz brawa i - wbrew oczekiwaniom całej braci uczniowskiej - zarządzili powrót do klas na lekcje. W ten sposób choć raz w roku zdjęli brzemię z ramion nauczycieli, których obowiązkiem jest wyznaczanie czasu pracy i zabawy.

 

Walczyli do samego końca…

01.10. 2013 r. uczniowie naszej placówki wzięli udział w przełajowych mistrzostwach powiatu. Każdy z uczestników, miał do pokonania dystans 1500 metrów. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie a  nasza sztafeta walczyła do samego końca, o jak najlepszy wynik. Mimo 6 miejsca, należy doszukać się wielu pozytywnych aspektów, motywujących do dalszej pracy na rzecz sportu. Widoczna była sportowa złość, która tak naprawdę jest cechą pozytywną… Uczniowie już teraz zapowiedzieli wielki rewanż w przyszłym roku.

 

III Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przystąpił do III Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego, zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

logobs


SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013

  

Sprzątanie Świata” - to lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Poza tym akcja angażuje i integruje młodzież oraz nauczycieli.

Dnia 23 września 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uczestniczył w ogólnopolskiej kampanii.  W akcji udział wzięło 10 nauczycieli oraz 50 uczniów klas zawodowych jak również technikum. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akcji, sprzątając następujące obszary:

  1. Klasa IIT  i IIIT - ul. Witosa i Krochmalna w stronę oczyszczalni ścieków.
  2. Klasa IV T i II ZSZ - ul. Kolejowa w stronę PKP, wzdłuż torów, a następnie w kierunku osiedla „Leśna”.
  3. Klasa I i III ZSZ –  teren szkoły, ul. Ogrodowa w stronę Starej Rudnej.

 Rezultatem naszych działań było zebranie odpadów w ilości 14 dużych worków, które zawierały odpady różnej kategorii. Zostały one pozostawione na poboczach w/w dróg, w okolicach lokalnych kontenerów do odbioru śmieci. Jednocześnie  dnia 24 września szkoła powiadomiła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej o miejscach, w których pozostawiła worki z zebranymi odpadami.                                                              

Beata Musiatowicz

 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14


Wybiła już godzina.

Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.

Znów dni popłyną pracowite

Nad książką szkolną, nad zeszytem....

Życzę wam wszystkim na początek

Szkolnego roku samych szóstek!

 

2 września 2013r. powitaliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej nowy rok szkolny 2013/2014. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli swoim koleżankom i kolegą życzenia samych szóstek i powodzenia na egzaminie dojrzałości tegorocznym maturzystom.  Powitaliśmy uczniów klas pierwszych, którzy  po raz pierwszy przekroczyli progi  naszej szkoły.

Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie, w którym po wakacyjnej przerwie powitała grono pedagogiczne, uczniów szkoły oraz oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie roku szkolnego.

Po uroczystym apelu przyszedł czas na pierwsze powakacyjne przywitanie kolegów     i nauczycieli i na odpisanie planu lekcji i odnowienie szkolnych znajomości.
 

 


 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 

Wakacje, wakacje….

 

Rok szkolny 2012/2013 dobiegł końca.  Tradycyjnie uroczystym apelem  podsumowaliśmy pracę uczniów i nauczycieli. Wspólnie obejrzeliśmy prezentacje, która była wspomnieniem mienionego roku szkolnego.  Pani Dyrektor Ewa Janiszewska podziękowała wszystkim za wytrwałą i oddaną pracę, a uczniom życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Młodzież otrzymała wymarzone świadectwa i nagrody.  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce Pani Dyrektor kwiaty dla nauczycieli w podziękowaniu za trud włożony w edukację.

 

Oczywiście nie zabrakło i części artystycznej, podczas której nasz szkolny zespół w składzie : Łukasz Butyński, Oskar Ryfa i Dagmara Cybulska zaprezentowali przygotowany przez siebie koncert.


  

Slajd1
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd19
Slajd2
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd30
Slajd31
01/22 
start stop bwd fwd

Zakończenie roku klas trzecich


W piątek 14 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej odbyło się uroczyste pożegnanie klasy trzeciej i drugiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie po raz ostatni weszli w szkolne mury   ZSP w Rudnej. Po odebraniu  świadectw z rąk Pani Dyrektor stali się kolejnym rokiem absolwentów naszej szkoły.

Trzy lata nauki minęły niesłychanie szybko, może nawet za szybko?

To była uroczystość pełna emocji – obok uśmiechów, podziękowań oraz życzeń znalazło się także miejsce na wzruszenie oraz krótką nostalgię za tym co mija bezpowrotnie.

Uczniowie klasy pierwszej pożegnali starszych kolegów i wręczyli im pamiątkowe upominki. Zgodnie z tradycją szkoły absolwenci posadzili na pamiątek krzak jako  symbol uczniowskich korzeni, które zrosły się nierozerwalnie ze szkołą.

Spotkanie w szkole zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami i pożegnaniem z wychowawcami.

  

Slajd1
Slajd10
Slajd11
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd2
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd3
Slajd30
Slajd31
Slajd4
Slajd5
Slajd6
Slajd7
Slajd8
Slajd9
01/30 
start stop bwd fwd

Wycieczka zawodoznawcza


Dnia 12 czerwca 2013 roku uczniowie klasy I technikum uczestniczyli w wycieczce do MCB Sp. z o.o. - Stacja Inseminacyjno-Hodowlana w Karczowie (opolskie). Celem wycieczki było przede wszystkim zapoznanie się z zasadami inseminacji zwierząt hodowlanych, w tym buhajów, a także poznanie różnych ras bydła, z którymi nie możemy spotkać się na co dzień.  Małopolskie Centrum Biotechniki posiada ponad 110 buhajów takich ras jak: Simentalska, Holsztyńsko – fryzyjska,  Jersey czy Polska Czerwono - Biała.

Inseminacja to nie tylko sztuczne wykorzystanie nasienia, ale wykorzystanie najlepszych rozpłodników, skuteczne uwolnienie stada od chorób zakaźnych, planowanie całego procesu rozrodu, systematyczna kontrola oraz planowe zwiększanie produkcji.Przy ocenie inseminacji stosuje się cały zespół prowadzonych rejestrów, badań laboratoryjnych,  które mają wpływ na jej wyniki oraz znaczenie gospodarcze.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Opola, które jest ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym.  Według z historii to stolica Górnego Śląska i jedno z najstarszych   jego miast. Nam się udało zobaczyć tylko kilka z najważniejszych miejsc,  takich jak: rynek starego miasta, opolską Wenecję, Amfiteatr, Bibliotekę czy Fontannę Świętego Wojciecha.

Wycieczka była ciekawą formą nie tylko zdobycia wiedzy, ale także sposobem spędzania czasu oraz integracji uczniów, szczególne gdy aura okazała się przyjazna.

                                                               Beata Musiatowicz

 Multimedia

plakat A3 16

 

PLAKAT DOBRY A3 Large

 

bezpieczna

nhef-podstawowy-bialy-pl

naklejka

nasza szkola

Online

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rights Reserved.