foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

OTWARCI NA ŚWIAT

ciz

Szkoła uczestniczyła w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinanowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cizLog2

 

 

Logowanie

Statystyka

Odsłon artykułów:
202856

Uroczyste zakończenie nauki
w T, TdD oraz LOdD
 

  W piątek, 24 kwietnia br. uczniowie Technikum oraz słuchacze Technikum dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uroczyście zakończyli naukę w ZSP w Rudnej. Tego dnia przyszli do szkoły jeszcze jako uczniowie i słuchacze, wyszli już jako absolwenci, trzymając w rękach upragnione świadectwa.

      Czekali na ten dzień długo- uczniowie i słuchacze technikum aż 1333 dni, ich koledzy i koleżanki z liceum nieco krócej, bo 967. Dzień ukończenia szkoły wielu wydawał się niezwykle odległy, a teraz, kiedy wreszcie nadszedł, niektórzy byli zdziwieni, że to już… Wyjątkowy nastrój chwili udzielił się wszystkim, zarówno uczniom i słuchaczom, jak i nauczycielom.

     Przy takiej okazji nie mogło oczywiście zabraknąć słów podziękowania dla dyrektor szkoły Ewy Janiszewskiej oraz całego grona pedagogicznego. Dla najlepszych uczniów i słuchaczy były świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody za wyniki w nauce oraz pracę na rzecz klasy i szkoły. Absolwentów pożegnali też ich młodsi koledzy i koleżanki, wręczając pamiątkowe upominki.

    Na koniec uroczystego apelu zebranych czekała niespodzianka przygotowana przez klasę IV T. Oskar Ryfa zaśpiewał wiązankę przebojów przygotowaną dla nauczycieli specjalnie na tę uroczystość. Licząc na wyrozumiałość  i poczucie humoru pedagogów, absolwenci dedykowali każdemu z nich piosenkę o nim samym…

    Potem wszyscy udali się na szkolne podwórko, by -zgodnie ze szkolnym zwyczajem - pozować do pamiątkowych zdjęć oraz posadzić w szkolnym ogrodzie roślinę upamiętniającą absolwentów z kwietnia 2015r.

„Odra – bogactwo naszego regionu”

„Ma  854 km długości, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 118 km2. Przepływa przez terytorium trzech krajów: Polski, Czech i Niemiec. Jej źródło znajduje się poza granicami Polski…” Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej  dnia 13 kwietnia 2015 roku rozpoczęli spotkanie, którego główną bohaterką była rzeka Odra.

Dlaczego właśnie ona? Od początku drugiego semestru uczniowie naszej szkoły realizowali projekt „Odra – bogactwo naszego regionu”. Jego celem było przede wszystkim promowanie walorów przyrody, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, a także promocja nowo powstającego kierunku kształcenia – technik obsługi turystycznej.

W ramach projektu uczniowie ZSP w Rudnej przygotowali prace plastyczne                        o tematyce dotyczącej Odry, a mianowicie: flory, fauny, miast, mostów oraz żeglugi nad Odrą. Jednak to nie wszystko. Uczniowie ZSP w Rudnej oraz klas III gimnazjum w Rudnej, Ścinawie i Chobieni  uczestniczyli w międzyszkolnym konkursie dotyczącym Odry. Organizatorką konkursu była p. Beata Musiatowicz. W ramach projektu uczniowie ZSP w Rudnej pisali też dyktando, którego bohaterką była oczywiście Odra. Dyktando przeprowadziła p. Barbara Bałęczna.

Najważniejszą częścią naszego projektu była uroczystość, podczas której zaproszeni goście wygłosili wykłady. Pan Marek Zawadka wygłosił prelekcję pt. „Odra i jej znaczenie dla regionu”, zaś  pan Rafał Pleziamówił o „Przyrodzie Łęgów Odrzańskich”. Nasza uroczystość miała także charakter zabawy oraz  integracji uczniów. Służył temu quiz oraz zabawa w rybaków i układanie puzzli. Efektem tych zmagań był dobry humor wszystkich uczestników spotkania.

Oczywistym jest, że każda uroczystość kończy się w sposób szczególny dla danego tematu. Nasza zakończyła się refleksją, której było przedstawienie przez p. Marcina Szkwarka prezentacji pt. „Powódź tysiąclecia w Dolinie Odry”. Należy wspomnieć, że pamiętaliśmy również o uczestnikach konkursów, którzy za wykazanie się wiedzą na temat Odry oraz polskiej ortografii otrzymali nagrody książkowe wręczone przez  panią Dyrektor  ZSP w Rudnej - Ewę Janiszewską. 

                                                                                                          B. Musiatowicz, B. Bałęczna


Technik obsługi turystycznej- nowy kierunek w ZSP w Rudnej!


          W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej rozszerza swoją ofertę edukacyjną i – poza nauką w technikum agrobiznesu- proponuje młodzieży nowy kierunek kształcenia –technik obsługi turystycznej. Jest to bardzo ważna wiadomość dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum, którzy we wrześniu rozpoczną naukę na poziomie ponadgimnazjalnym, ale już teraz podejmują decyzje o wyborze przyszłego zawodu oraz szkole, w której będą go zdobywać.

          Dlaczego warto poważnie zastanowić się właśnie nad propozycją ZSP w Rudnej? Powodów jest wiele. Z pewnością technik obsługi turystycznej to ciekawy zawód, który może dać wiele satysfakcji, ale z wyborem tego kierunku wiążą się także inne korzyści. A więc co będzie umiał i gdzie znajdzie zatrudnienie absolwent szkoły o tym profilu?  W ciągu czterech lat nauki uczniowie zdobędą cały wachlarz umiejętności i wiadomości, które pomogą im wykonywać następujące zadania: organizowanie działalności turystycznej, przygotowanie, sprzedaż, realizacja i rozliczanie imprez oraz usług turystycznych, udzielanie informacji turystycznej, obsługiwanie klientów korzystających  z usług turystycznych, obsługiwanie konferencji i kongresów, prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów, prowadzenie działań marketingowych na rzecz turystyki. Aby móc wykonywać te zadania, uczniowie zdobędą umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i obsługi programów komputerowych. Absolwent szkoły, posiadając wyżej wymienione umiejętności, poparte świadectwami ukończenia szkoły oraz posiadania kwalifikacji zawodowych, może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji. To miejsca pracy ściśle związane z omawianym kierunkiem kształcenia, ale technik obsługi turystycznej zdobędzie umiejętności, które pozwolą mu znaleźć zatrudnienie w innych, pokrewnych zawodach.

      Tak więc możliwości, jakie otwierają się przed absolwentami technikum kształcącym w zawodzie technika obsługi turystycznej, są naprawdę duże, a należy przypuszczać, że będą jeszcze większe. Te prognozy wiążą się nie tylko ze wzrastającym zainteresowaniem społeczeństwa turystyką, ale także z planami władz lokalnych związanymi z wykorzystaniem walorów Odry. Władze Gminy Rudna oraz gmin sąsiednich, przez które przepływa Odra, zamierzają wykorzystać potencjał tkwiący w rzece i zwiększyć jej znaczenie dla turystyki oraz związanej z nią drobnej przedsiębiorczości. To stwarza nową, korzystną sytuację  dla osób szukających pracy w branży turystycznej.

                                                                                                                                         BB

Odra – bogactwo naszego regionu

 

     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej informuje, że od 5 marca do
13 kwietnia b.r. realizujemy pod patronatem Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” projekt „Odra – bogactwo naszego regionu”

Projekt ma na celu:

- zwiększenie znaczenia Odry w naszym regionie dla rozwoju turystyki, infrastruktury
   turystycznej  oraz powiązanej z nią drobnej przedsiębiorczości, a tym samym zwiększenie

   jej wpływu na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy

-  promowanie lokalnej przyrody oraz środowiska naturalnego

-  zainteresowanie młodzieży walorami Odry

a także promowanie nowego kierunku kształcenia, który  zostanie uruchomiony od września w naszej szkole – technik obsługi turystycznej.

W ramach projektu przewidziano między innymi wykłady, konkursy i zabawy.

Do udziału w projekcie zaproszono uczniów klas III gimnazjów w Rudnej, Chobieni
i Ścinawie. W dniu 13 kwietnia, o godzinie 11.00, w sali CK w Rudnej  odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

     Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli na zwiększenie zainteresowania młodzieży działaniami na rzecz rozwoju naszego regionu, także  poprzez przywrócenie znaczenia Odrze i spojrzenie na nią jako na bogactwo naszego regionu. Mamy również nadzieję, że w tym kontekście zainteresuje uczniów nowy kierunek kształcenia – technik obsługi turystycznej,
 a wizyta w naszej szkole pozwoli zainteresowanym uczniom zapoznać się bliżej z tym kierunkiem i ułatwi im podjęcie decyzji o dalszym kierunku kształcenia. 

Szkoła to nie tylko lekcje

 

   Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. Oceny już dawno wystawione, wyliczone średnie ocen i frekwencja poszczególnych uczniów, klas, wreszcie szkoły. Jednak szkoła to nie tylko cenzurki, przedmioty nauczane na lekcjach, powtarzanie rozkładu zajęć tydzień po tygodniu. Szkoła  to coś więcej niż program nauczania realizowany na zajęciach lekcyjnych. Swoje statutowe zadanie nauczania i wychowania szkoła realizuje także poza lekcjami, podejmując różnego rodzaju przedsięwzięcia rozwijające wychowanków. Warto popatrzeć na pracę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej właśnie pod tym kątem.

Czytaj więcej: Szkoła to nie tylko lekcje

KURS „OBSŁUGA KASY FISKALNEJ”

 

    W dniach 05-10.02.2015r. w naszej szkole odbył się kurs „Obsługa kasy fiskalnej”.

    W szkoleniu uczestniczyło 15 uczniów  z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Tematyka, która była realizowana w ramach kursu to miedzy innymi:

- rodzaje urządzeń fiskalnych

- użycie kas fiskalnych w praktyce

- raporty kas fiskalnych

- fakturowanie i dokumentowanie sprzedaży

- współdziałanie kasy z komputerem.

    Uczniowie po zdanym egzaminie uzyskali certyfikaty ukończenia kursu, a umiejętności, które nabyli na pewno będą przydatne w ich życiu zawodowym.

Kurs realizowany był w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”TARGI PRACY I ZAWODÓW W LEGNICY

 

   14 stycznia 2015r w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyły się IV Targi Pracy i Zawodów. Przedsięwzięcie to organizowane było przez Dolnośląskie Centrum Edukacji w Wałbrzychu w ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II’.

     Szkoły ponadgimnazjalne, które  kształcą uczniów  w określonych zawodach przedstawiały swoją ofertę dla gimnazjalistów. Uczelnie wyższe, które również były obecne na Targach przedstawiały ofertę dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Najmniej liczną grupą byli przedstawiciele pracodawców z regionu legnickiego.

     Nasza szkoła również promowała się  na Targach przedstawiając młodzieży kierunki, w których będą mogli się kształcić w roku szkolnym 2015/2016.Wizyta w Domu Samotnej Matki w Ścinawie


   Uczennice klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Natalia Madej i Jagoda Walewska wraz z pedagogiem szkolnym Ritą Kondratiuk dnia 18.12.2014r. wizytowały w Domu Samotnej Matki z dziećmi w Ścinawie. Wyjazd związany był z przekazaniem zabawek, książek, pomocy edukacyjnych dla dzieci przebywających w placówce w ramach akcji organizowanej przez pedagoga w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej " Daj coś od siebie".
   Dzieci z radością wypakowywały zabawki a na twarzy malował się uśmiech zadowolenia. Kierownik placówki pani Honorata Adamus pokrótce wyjaśniła zasadę funkcjonowania placówki zaznaczając, iż na chwilę obecną przebywa tam 50 podopiecznych - matki wraz z dziećmi.
   Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej chętnie w szczególności uczennice klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej dzieliły się swoimi "pluszakami" chcąc sprawić radość dzieciom.

1

Życzę Państwu

Wiele rodzinnego Ciepła-nie tylko w Wigilię,

Mnóstwo czasu- na rzeczy najważniejsze,

Radości- z każdego wyzwania,

Sukcesów- w realizowaniu Marzeń,

Nowych pomysłów- codziennie.

I niech magia świąt towarzyszy Państwu w każdym

momencie nadchodzącego 2015 roku.

Dyrektor Z.S.P w Rudnej SAY NO TO DOPING!


    W dniu 2 grudnia 2014 roku odbyło się  uroczyste podsumowanie szkolnego projektu „POWIEDZ NIE! DOPINGOWI”. Celem projektu było zapoznanie młodzieży z tematyką antydopingową. Projekt podzielony był na dwie części. Pierwsza część, to prace plastyczne i artystyczne o tematyce zwalczania tego zjawiska i konsekwencjach z jego stosowania. Autorem najlepszej pracy plastycznej była Karolina Struta , a muzycznymi laureatami zostali: Gabriel Michewicz i Sebastian Chromy, którzy nagrali utwór muzyczny pt. „Stop Dopingom”. Druga część projektu, to test składający się z 21 pytań. Tu najlepsi okazali się: Natalia Madej i Paweł Brylak, którzy uzyskali po 18 pkt. Pomysłodawcą tej akcji był Pan Damian Wiśniewski, nauczyciel wychowania fizycznego, który rok temu nawiązał współpracę z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie w Warszawie. Współpraca układała się na tyle dobrze, że na tegoroczne podsumowanie przybył dr Dariusz Błachnio, który zapoznał naszą młodzież z podstawowymi zagadnieniami walki z dopingiem w sporcie, a wyróżnieni za wykonanie najlepszych prac uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i okolicznościowymi gadżetami z prowadzonej przez Komisję kampanii edukacyjnej "Akademia Prawdziwych Mistrzów".

  Andrzejki w internacie

   Dnia 27 listopada 2014roku w internacie przy naszej szkole odbyły się Andrzejki. Młodzież zebrana przy skromnym poczęstunku przygotowanym przez pedagoga szkolnego m.in. lała na wodę wosk, wróżyła ze szpilek, zapałek czy liczb. Najbardziej popularnym okazało się lanie wosku - " czary mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie". Wróżby dotyczyły miłości i pomyślności w nadchodzącym nowym roku, kolejne już za rok...

Plakat1 Large

 

bezpieczna

nhef-podstawowy-bialy-pl

naklejka

nasza szkola

Online

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rights Reserved.