foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

ciz

Szkoła uczestniczyła w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinanowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cizLog2

 

 

Logowanie

Statystyka

Odsłon artykułów:
261698


 NASI  DYREKTORZY-1 kopia

Historia szkoły

 

     Rok 1964, 3 listopada. Ta data otwiera pięćdziesięcioletnią historię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. 

    Historia zaczęła się od powołania wieczorowej Szkoły Przysposobienia Rolniczego. W dniu otwarcia liczyła 24 uczniów, a powstała przy szkole podstawowej zajmującej przedwojenną willę przy ulicy Kolejowej. (Budynek zaprojektował właściciel miejscowej cegielni, po wojnie przejął go PGR, a w potem, na początku lat 60., jego część zajęła szkoła podstawowa, by rozwiązać problemy lokalowe wynikające z wyżu demograficznego.)Kierownikiem szkoły rolniczejzostał Zdzisław Bergier. Zorganizowano też kurs dokształcający dla dorosłych oraz kurs kroju i szycia dla kobiet. Szkoła przyjmowała nowych uczniów, tworzyła bazę dydaktyczną, a w 1966r. zaczęła uczyć w systemie dziennym. Wtedy też zaadaptowano poddasze na pokoje i uruchomiono, początkowo tylko na okres zimy, internat. Wcześniej, bo w 1965r., utworzono świetlicę z dożywianiem dla uczniów obu szkół- rolniczej i podstawowej. SPR ukończyło 85 osób.

     Kolejna ważna data w historii szkoły to 1 września 1968r. Decyzją władz powiatu powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Kilka lat później, w 1971r., szkoła podstawowa opuściła budynek, który w całości przejęła ZSR. Pierwszym dyrektorem placówki została kobieta, Irena Złotogórska, która rozpoczęła proces zagospodarowywania terenów wokół szkoły. W 1972r. stanowisko dyrektora przejął Antoni Gruszczyński. W tym czasie rozbudowano i zmodernizowano bazę dydaktyczno-wychowawczą: dokończono budowę szklarni i inspektów, wyremontowano sale lekcyjne, założono centralne ogrzewanie oraz odnowiono stołówkę. Szkoła kształciła w trzech kierunkach:rolnik, rolnik-ogrodnik i hodowca zwierząt. W tym kształcie, jako Zasadnicza Szkoła Rolnicza, placówka funkcjonowała do 2002r.,a więc przez 34 lata. Ukończyło ją 1074 uczniów. Do 1984r. nauka odbywała się w dwuletnim cyklu, potem trwała trzy lata.Należy odnotować jeszcze kilka faktów z tego okresu. Pierwszego lutego 1977r. powołano wieczorowe Średnie Studium Zawodowe o kierunku ogólnorolniczym. Słuchaczami byli pracownicy spółdzielczych i państwowych gospodarstw rolnych oraz rolnicy indywidualni. Szkoła kończyła się maturą, a pierwszy egzamin odbył się w lutym 1980r. Studium istniało cztery lata. Zapisało się do niego 137 słuchaczy, ale świadectwo ukończenia otrzymało tylko 59. W 1978r. nastąpiła zmiana na stanowiska dyrektora. Antoniego Gruszczyńskiego zastąpił dwudziestosześcioletni wówczas Jan Dąbek, który sprawował funkcję przez 28 lat, do listopada 2006r. W tym czasie nastąpił dalszy rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej: utworzono bibliotekę, zakupiono ciągniki i maszyny rolnicze, wybudowano internat ( 1986r.) oraz budynek warsztatowy. Szkoła znacznie zwiększyła produkcję ogrodniczą. Zaczęto sprzedawać warzywa i rozsady, a także uprawiane w szklarniach chryzantemy. Przy szkole funkcjonował sklep, w którym sprzedawano artykuły spożywcze i ogrodnicze. Placówka rozszerzyła też swoją ofertę adresowaną do miejscowej ludności o usługi rolnicze. W drugiej połowie lat 90. szkoła nawiązała współpracę z ARiMR i uzyskała dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców gminy. Ważnym wydarzeniem było utworzenie przy szkole ośrodka egzaminacyjnego w 2005r. Funkcjonuje on do dziś i jest jedynym na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny ośrodkiem przeprowadzającym egzaminy w zawodzie rolnik.

     Wspomniany już rok 2002 przyniósł duże zmiany w ofercie edukacyjnej. Szkoła przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową, a zmiana nazwy wynikała z wprowadzenia nowych, nierolniczych kierunków kształcenia. Te przekształcenia, zmieniające profil szkoły, były spowodowane zmianami na rynku pracy po transformacji ustrojowej. Szkoła nadal kształciła rolników, ale przybywało uczniów zainteresowanych nauką w klasach wielozawodowych.

Kolejne zmiany nastąpiły w 2004r. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, utworzono Technikum Uzupełniające kształcące w zawodzie technik agrobiznesu. Początkowo nauka odbywała się w systemie dziennym i zaocznym, potem tylko w systemie zaocznym (w związku z reformą szkolnictwa, szkoła będzie funkcjonować do wygaśnięcia, tj. do 2015r.). W szkołach dziennych powołano technikum kształcące również w zawodzie technik agrobiznesu, ale na podbudowie gimnazjum. Wprowadzenie szkoły średniej spowodowało zmianę nazwy placówki. Od 1 września 2004r. szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Rolniczych. W tym czasie rozszerzyła ofertę dla dorosłych. Poza Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, a w 2007r. utworzono Szkołę Policealną dla Dorosłych umożliwiającą uzyskanie kwalifikacji technika rachunkowości ( szkoła funkcjonowała do 2010r. i ukończyło ją 30 osób).

Wcześniej, bo w listopadzie 2006r., nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora- obowiązki przejęła Ewa Janiszewska, która sprawuje tę funkcję do dziś. Jednym z nadrzędnych celów nowej dyrektor było zaproponowanie młodzieży i dorosłym ciekawej oferty edukacyjnej. Po zawodzie technika rachunkowości szkoła wprowadziła nowy nierolniczy kierunek kształcenia- technik organizacji reklamy. W tej sytuacji nazwa szkoły przestała odpowiadać jej profilowi i od 1września 2009r. szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.W placówce podjęto szereg działań zmierzających do poprawy bazy dydaktyczno-wychowawczej: zmodernizowano tereny zielone wokół szkoły, założono szkółkę iglaków, postawiono nowy namiot przeznaczony do uprawy roślin ozdobnych, wykonano prace remontowe w szkole (wymiana okien i dachu ), zmodernizowano kuchnię, dokonano termomodernizacji internatu, wymieniono meble w klasach, w bibliotece oraz w internacie, założono monitoring obejmujący teren szkoły, tj. budynek główny, internat, budynek warsztatowo-dydaktyczny.

W związku z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wprowadzeniem nowej podstawy programowej w 2012r. zmianie uległa oferta edukacyjna szkoły. W systemie dziennym nadal funkcjonują Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu, natomiast w systemie zaocznym wprowadzono Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych.Od 2012r. szkoła prowadzi też kurs kwalifikacyjny R3 dla rolników ,,Prowadzenie produkcji rolniczej”. Od 1 stycznia 2018r. przeszła pod Ministerstwo Rolnictwa.

 

 

Barbara Bałęczna

 

KALENDARIUM DZIEJÓW SZKOŁY

3 listopada 1964 – powstała Wieczorowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego utworzona przy Szkole Podstawowej

1 września 1968 – powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza

1 lutego 1977 –      utworzono Wieczorowe Studium Zawodowe

1 września 2002 – powiększono ofertę kształcenia o nowe zawodowy, utworzono oddziały wielozawodowe, a Zasadniczą Szkołę Rolniczą przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową

1 września 2002 – utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych kształcącą w zawodzie rolnik

1 września 2004 – powstało Technikum Uzupełniające o kierunku technik
agrobiznesu

1 września 2004 – utworzono Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik agrobiznesu

1 września 2004 – istniejące szkoły połączono w zespół i powstał Zespół Szkół Rolniczych

1 września 2007 – utworzono Technikum dla młodzieży, kształcące w zawodzie technik agrobiznesu, a dwa lata później poszerzono ofertę kształcenia o zawód  technik organizacji reklamy

1 września 2007 – utworzono Technikum dla Dorosłych- kształcące w zawodzie technik agrobiznesu

1 września 2007 – powstała Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik rachunkowości

1 września 2009 – z uwagi na utworzenie nowych kierunków kształcenia Zespół Szkół Rolniczych przekształcono w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

1 września 2012 – Technikum dla Dorosłych zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1 września 2012   -Kurs kwalifikacyjny- Prowadzenie produkcji rolniczej

1 stycznia 2018 - organem prowadzącym jest MRiRW, Sieć Szkół Rolniczych 

 

Slajd1
Slajd10
Slajd11
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd19
Slajd2
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd3
Slajd30
Slajd31
Slajd32
Slajd33
Slajd34
Slajd35
Slajd36
Slajd37
Slajd38
Slajd39
Slajd4
Slajd40
Slajd41
Slajd42
Slajd43
Slajd44
Slajd45
Slajd46
Slajd47
Slajd48
Slajd49
Slajd5
Slajd50
Slajd51
Slajd52
Slajd53
Slajd54
Slajd55
Slajd56
Slajd57
Slajd58
Slajd59
Slajd6
Slajd60
Slajd61
Slajd62
Slajd63
Slajd64
Slajd65
Slajd66
Slajd67
Slajd68
Slajd69
Slajd7
Slajd70
Slajd71
Slajd72
Slajd73
Slajd8
Slajd9
01/73 
start stop bwd fwd

Multimedia

plakat A3 16

 

Plakat nowy

 

bezpieczna

nhef-podstawowy-bialy-pl

nasza szkola

Online

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rights Reserved.