20160926 110305

Dnia 26 września 2016 opiekun SU wraz z komisją wyborczą przeprowadził wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.

Do wyborów przystąpiło 4 kandydatów z klasy I ZSZ, którzy otrzymali aprobatę od wychowawcy klasy. Wybrane zostały trzy osoby, które otrzymały najwięcej liczbę głosów, a są to: Cichoń Patryk, Hynek Andżelika, Pawłowicz Magdalena.

Wybory przeprowadzone zostały zgodnie z regulaminem i bez zakłóceń, a w skład komisji wchodzili:

 1. Musiatowicz Beata – przewodniczący
 2. Czajkowska  Wioletta - członek
 3. Struta Karolina – członek

Ostateczny skład SU  na rok szkolny 2016/2017 przedstawia się następująco:

 1. Banasiak Eryk
 2. Chromy Małgorzata
 3. Cichoń Patryk
 4. Czajkowska  Wioletta
 5. Hynek Andżelika
 6. Pawłowicz Magdalena
 7. Struta Karolina
 8. Wojtun Dawid

Opiekun SU