20161017 111839

W bibliotece Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w dniach od 14.10.2016r do 28.10.2016r. można było obejrzeć wystawę nt.: „Co nasi nauczyciele czytali w dzieciństwie lub młodości”. Celem powstałej wystawy było podkreślenie wartości książki i czytania, jak również poprawa relacji nauczyciel-uczeń.

Wystawa wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów, chcących bliżej poznać swoich nauczycieli i ich zainteresowania z młodości. Okazało się, że przedstawione przez nauczycieli pozycje były w większości znane uczniom co oznacza, że w przypadku wielu książek różnica pokoleń nie ma znaczenia.